SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.286 95.734 -0,47
VIOP 118.532 119.260 -0,61
USD/TRY 5,6728 5,5795 1,67
BIST BANKA 131.096 132.731 -1,23
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.563 11.413 1,31
ALTIN 1.502,95 1.513,47 -0,70
BRENT 59,20 58,64 0,95

 Atlantis YO Hisse Senedi | ATSYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,36 0,42 0,06
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,0 0,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Atlantis YO
Kuruluş 19.08.1994
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)2842116
Faks (0212)2842117
Adres Örnek Mah. Ercüment Batanay Sok. İkon Zemin A No:16 Ataşehr. İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4,81,9
Ödenmiş Sermaye8,08,0
Net Kâr0,4-0,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 3,2 mnTL
Net Borç 0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,26 8,11 11,11 122,22
USD 4,51 6,18 12,11 110,30
Göreceli 5,76 12,78 18,76 112,85

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATSYH16.03.200812,500,100010,0010,00 600.000 A/D
ATSYH18.02.20048,450,300030,0030,00 300.000 A/D
ATSYH24.02.200010,530,300030,0030,00 135.000 A/D
ATSYH12.02.199812,350,500050,0050,00 50.000 A/D
ATSYH29.04.19979,710,250025,0025,00 25.000 A/D
ATSYH16.03.200812,500,100010,0010,00600.000A/D
ATSYH18.02.20048,450,300030,0030,00300.000A/D
ATSYH24.02.200010,530,300030,0030,00135.000A/D
ATSYH12.02.199812,350,500050,0050,0050.000A/D
ATSYH29.04.19979,710,250025,0025,0025.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.520.1622.435.6352.754.5182.933.031
Nakit ve Nakit Benzerleri4.3544.3548.56812.197
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.277.7911.930.972801.462499.312
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar460.26235.23732.01943.896
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar001.571.5681.965.518
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar777.755465.072340.901412.108
(Ara Toplam)3.520.1622.435.6352.754.5182.933.031
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar9.898.6688.220.2268.331.6858.760.839
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar06.45900
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller02.193.3662.163.1202.198.407
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.431.785315.661528.316561.358
Şerefiye5.637.4225.001.5675.271.0005.271.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar127.361147.0556.2166.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı556.118556.118363.033723.076
Diğer Duran Varlıklar145.982000
TOPLAM VARLIKLAR13.418.83010.655.86111.086.20311.693.870
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.427.2287.335.2457.899.0889.339.413
Finansal Borçlar10.04310.0437.5094.372
Diğer Finansal Yükümlülükler0016.38712.585
Ticari Borçlar1.974.4341.440.469557.796507.512
Diğer Borçlar4.282.8525.768.5474.685.8294.956.829
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)98.46434.57800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0068.32655.592
Borç Karşılıkları061.991166.591183.527
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.061.43519.6172.396.6503.618.996
(Ara Toplam)7.427.2287.335.2457.899.0889.339.413
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler276.363910.643419.033419.033
Finansal Borçlar275.276485.673409.211409.211
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0421.79200
Diğer Borçlar02.0913.6403.640
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.0871.0876.1826.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar5.715.2392.409.9732.768.0821.935.424
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.754.0971.873.2032.351.8661.740.581
Ödenmiş Sermaye8.000.0008.000.0008.000.0008.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri001.160.0021.160.002
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler278.831263.456263.456263.456
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.604.559-9.884.790-9.674.631-9.674.631
Dönem Net Kar/Zararı427.460-171.362102.578-513.116
Diğer Özsermaye Kalemleri3.652.3653.665.8992.500.4612.504.870
Azınlık Payları961.142536.770416.216194.843
TOPLAM KAYNAKLAR13.418.83010.655.86111.086.20311.693.870
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri936.0875.725.5334.316.2002.732.058
Satışların Maliyeti (-)-452.060-5.319.593-3.232.741-2.190.352
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)484.027405.9401.083.459541.706
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)484.027405.9401.083.459541.706
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-27.830-203.157-159.273-125.068
Genel Yönetim Giderleri (-)-79.258-445.694-686.943-630.405
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri117.027978.119755.038-77.019
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-44.606-491.403-409.858-375.756
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)449.360243.805582.423-666.542
Net Faaliyet Kar/Zararı376.939-242.911237.243-213.767
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı449.360243.80500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler01.140.75600
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-1.270.094-229.092-193.181
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)449.360114.467353.331-859.723
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)09.128-77.733300.656
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-121.464-68.326-55.592
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0130.592-9.407356.248
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI449.360123.595275.598-559.067
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)449.360123.595275.598-559.067
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları21.900294.957173.020-45.950
Ana Ortaklık Payları427.460-171.362102.578-513.117
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri203.104206.731116.00997.082
Kıdem Tazminatı06602.9202.920
Finansman Giderleri0-1.270.094-229.092-193.181
Yurtiçi Satışlar936.0875.725.5334.316.2002.732.058
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu003.118.932-3.118.932
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu003.118.932-3.118.932
Net YPP (Hedge Dahil)003.118.932-3.118.932
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATSYH 0,4 A/D A/D A/D 0,7 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi