SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 109.537 109.537 0,00
VIOP 127.908 127.908 0,00
USD/TRY 6,7632 6,7528 0,15
BIST BANKS 126.367 126.367 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.431 12.487 -0,45
ALTIN 1.710,23 1.714,21 -0,23
BRENT 40,19 39,98 0,53

 Şirket KartıHisse Senedi | Şirket Kartı

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,63 8,62 3,99
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 28,2 27,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar236,6230,8
Ödenmiş Sermaye82,782,7
Net Kâr8,638,3

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A - / -
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar139.179.671134.605.197123.996.556192.463.593
Nakit ve Nakit Benzerleri58.522.36153.513.05044.657.299104.333.161
Finansal Yatırımlar5.896.8757.256.6135.314.3555.958.454
Ticari Alacaklar39.061.16234.183.32434.732.11037.814.886
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar271.1191.420.3701.131.5042.102.053
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar29.887.68733.781.60335.556.34238.916.015
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.540.4674.450.2372.604.9473.339.024
(Ara Toplam)139.179.671134.605.197123.996.556192.463.593
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar146.589.758146.252.931147.219.356148.059.116
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar83.58283.58283.25283.582
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8.046.0518.295.9658.242.3878.536.174
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.010.8193.010.8193.330.9573.330.957
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.311.0132.388.3452.123.0822.204.523
Maddi Duran Varlıklar127.744.781127.302.531126.357.346126.974.949
Şerefiye1.736.7891.736.7891.736.7891.736.789
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.507.7621.541.677701.416722.938
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.145.8901.890.1512.531.8262.243.216
Diğer Duran Varlıklar3.0723.0722.112.3002.225.989
TOPLAM VARLIKLAR285.769.429280.858.128271.215.912340.522.709
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler41.883.98142.965.90941.406.15695.265.493
Finansal Borçlar19.136.31819.048.78721.302.88113.449.577
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar16.382.80318.684.01214.128.47716.486.915
Diğer Borçlar690.186558.079644.28858.045.568
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)490.431683.695864.4502.819.385
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.034.3291.160.5411.205.1731.387.706
Borç Karşılıkları2.422.3982.347.8962.070.3692.054.557
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler727.516482.9001.190.5191.021.785
(Ara Toplam)41.883.98142.965.90941.406.15695.265.493
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.283.4037.134.2206.545.34724.937.295
Finansal Borçlar2.039.1752.029.9461.867.04320.309.666
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)17.92717.92725.30953.782
Uzun vadeli karşılıklar5.226.3015.086.3484.652.9954.573.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar236.602.045230.757.998223.264.409220.319.922
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar236.602.045230.757.998223.264.409220.319.922
Ödenmiş Sermaye82.667.70582.667.70582.667.70582.667.705
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler43.480.89443.480.89443.480.89443.480.894
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları114.941.31388.791.56788.775.24088.775.240
Dönem Net Kar/Zararı5.844.04726.149.74718.581.79915.637.312
Diğer Özsermaye Kalemleri-10.331.914-10.331.914-10.241.230-10.241.230
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR285.769.429280.858.128271.215.912340.522.709
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri59.021.501212.424.519155.433.065106.391.755
Satışların Maliyeti (-)-46.668.243-160.318.152-118.935.464-82.776.444
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.353.25952.106.36736.497.60123.615.310
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.353.25952.106.36736.497.60123.615.310
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-524.079-17.883.678-13.467.700-8.482.726
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.442.758-19.578.167-16.476.902-11.305.134
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-39.600-216.612-151.202-91.912
Diğer Faaliyet Gelirleri2.461.1818.402.3366.017.9273.922.156
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.270.115-2.945.067-2.298.092-1.775.771
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.537.88919.885.17910.121.6325.881.923
Net Faaliyet Kar/Zararı8.346.82214.427.9106.401.7973.735.538
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler211.32717.331.81614.773.43415.010.407
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.132.628-652.249-979.247-323.968
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-365.874-1.666.268-1.768.608-1.338.504
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.250.71434.898.47722.147.21119.229.858
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.291.28223.957.30521.933.62317.155.700
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.348.078-11.312.027-10.317.842-8.333.291
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.921.30116.679.56613.794.18714.686.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.193.91947.543.75533.762.99228.052.268
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.638.234-9.260.526-6.559.238-5.159.242
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.012.637-8.762.434-7.021.797-5.199.277
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)374.403-498.092462.56040.035
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI8.555.68538.283.22927.203.75422.893.025
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)8.555.68538.283.22927.203.75422.893.025
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları8.555.68538.283.22927.203.75422.893.025
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.427.09613.136.9369.908.8076.647.085
Kıdem Tazminatı238.649542.0921.288.533436.124
Finansman Giderleri-1.348.078-11.312.027-10.317.842-8.333.291
Yurtiçi Satışlar23.430.057108.982.48981.802.69453.886.929
Yurtdışı Satışlar36.096.353109.432.65278.657.20455.857.527
Net Yabancı Para Pozisyonu5.790.5664.130.59214.091.3654.007.199
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.790.5664.130.59214.091.3654.007.199
Net YPP (Hedge Dahil)5.790.5664.130.59214.091.3654.007.199

Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi