3.Sınıf Türkçe Eylemler (fiiller) Yaprak Konu Testi 1|

 3.Sınıf Türkçe Dersi Eylemler (Fiiller) Teması Yaprak Konu Testi
 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiildir?
     A) Arslan     B) Kafes     C) Seyretti     D) Canavar  

 2. "Gazete satıyorum." cümlesindeki fiilin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
     A) Geçmiş Zaman     B) Gelecek Zaman     C) Geniş Zaman     D) Şimdiki Zaman  

 3. Aşağıdakilerden hangisi geçmiş zamanı gösterir?
     A) Gördü     B) Görecek     C) Görüyor     D) Görür  

 4. Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiildir?
     A) Yanacak     B) Kış     C) Soba     D) Odun  

 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil işin her zaman yapılabileceğini anlatır?
     A) Kadın bu temiz duygulara candan teşekkür etti.
     B) Her zaman beklerim.
     C) Bu konuda mektup yazacağım.
     D) Torununa masal anlatıyor.

 6. Aşağıdaki fillerden hangisi 1. tekil kişi (ben) dir?
     A) Bilecek     B) Bakıyorum     C) Çizecekler     D) Yüzdük  

 7. Aşağıdaki fiilerden hangisi farklı zamandadır?
     A) Asıyor     B) Saracak     C) Boyuyor     D) Örüyor  

 8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiil değildir?
     A) Güldü     B) Bildik     C) Sıra     D) Ezberledi  

 9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin aldığı ek anlamını değiştirmiştir?
     A) arabaya     B) saatçi     C) masam  

 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem (Fiil) soru biçimindedir?
     A) Gökyüzü masmaviydi
     B) Elma aldın mı
     C) Ay dünyanın etrafında dönüyor.
     D) Bir gün yirmidört saattir.

 11. Aşağıdaki eylemlerden hangisi olumsuzdur?
     A) Uçuyor     B) uçar     C) uçamaz     D) uçtu  

 12. "Babam akşam eve geldi." Cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisidir?
     A) akşam     B) geldi     C) babam     D) eve  

 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylem, soru anlamı taşımaktadır?
     A) Sabah okula gitti
     B) Sinemada buluşalım mı
     C) Zamanında evde ol
     D) Planlı ders çalışırım

 14. "Akşam eve geldik." Cümlesinde eylemin kişisi aşağıdakilerden hangisidir.
     A) ben     B) biz     C) siz     D) onlar  

 15. "Yağmur dağa bağa ............ ." Cümlesinde boşluğa hangi fiil gelmelidir.
     A) geldi     B) açtı     C) uçtu     D) yağdı  

 16. "öğle, yedik, yemeğini, birlikte" sözcüklerinden anlamlı bir cümle yapıldığında hangi sözcük yüklem olur?
     A) öğle     B) yedik     C) yemeğini     D) birlikte  

 17. "seviyorsun - meyveyi - çok - hangi" sözcüklerinden kurallı cümle yapıldığında sondan ikinci sözcük hangisi olur.
     A) hangi     B) seviyorsun     C) meyveyi     D) çok  

 18. "...... alacağım" cümlesindeki boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
     A) Yarın     B) Dün     C) İki hafta sonra  

 19. Aşağıdaki fiilerden hangisi işi bir kişiden fazlasının yaptığını bildiriyor?
     A) Görüştüler     B) Görüşüyorum     C) Görüşecek  

 20. Aşağıdakilerden hangisi fiil değildir?
     A) Ezik     B) Ezmek     C) Ezildi  


Bu döküman Sınıf Öğretmeniyiz Biz soru bankasında oluşturulmuştur. Binlerce resimli ve görsel soru içinden seçtiğiniz sorularla yazılı ve test kağıtları oluşturmak için sitemizi ziyaret ediniz. (http://www.sinifogretmeniyiz.biz/soru_bankasi_default.asp)